Waar wordt gewerkt?

geplaatst in: Algemeen | 0

Ook deze maand werken we weer hard aan de stad. Zo krijgt de autotunnel voor het station al steeds meer vorm en vorderen ook de werkzaamheden aan de tweede sluis  en de Groningerbrug gestaag. Op het maandelijkse kaartje met werkzaamheden ziet u waar we in de stad aan de slag zijn. Actuele informatie vindt u ook altijd op slimbereikbaar.assen.nl.

kaart werkzaamheden december Overcingeltunnel: eerste dekken gestort
De tunnel wordt steeds beter zichtbaar. De eerste dekken van de tunnel zijn gestort. Ook de eerste vloer van de fietsenkelder ligt er al in. Als dit klaar is wordt begonnen met het diepste deel van de fietsenkelder: de liftput. Verder is ook de toekomstige noordelijke inrit van de tunnel al te zien. Deze inrit is nu voorzien van een tijdelijk ‘stempelraam’. Dit zijn grote stalen profielen die de diepwanden bij het graven steunen. De komende weken wordt de betonnen inritvloer gestort. Zodra de vloer klaar is, worden de stalen stempels verwijderd. Niet alleen de tunnel en de fietsenkelder krijgen vorm, ook de fundering van de weg naast de autotunnel wordt de komende weken aangebracht.

Sporen in Assen: voorbouw van de tunnel
Ook het project Sporen in Assen is in volle gang. Aannemer Strukton werkt in dit project in opdracht van ProRail aan de sporen, wissels en perrons in Assen. Ook het bouwen en plaatsen van de perrontunnel maakt hier deel van uit. Strukton bouwt nu de tunnel voor aan de oostkant van het station. Als de voorbouw van de tunnel klaar is, wordt deze tijdens de buitendienststelling van 15 t/m 30 april 2017 onder het spoor geschoven.

Weiersbrug
Eind november is het hydraulische systeem van de Weiersbrug uitgebreid getest. Dat gebeurde in de avonduren. Hierdoor was de Weiersbrug een aantal avonden afgesloten. Begin januari volgt nog een 2e korte testperiode. Om het verkeer niet te hinderen gebeurt dit werk zoveel mogelijk in de avonduren.

Groningerbrug en omgeving
Aannemerscombinatie Roelofs/J.C. Krans is druk bezig met de aanleg van de nieuwe Groningerbrug. Als het weer meewerkt kunnen begin 2017 de eerste brugdelen worden geplaatst. We kondigen dit grote transport en de plaatsing van de brugdelen tijdig aan.

Sluis 2
Sluis 2 aan de Havenkade krijgt steeds meer vorm. Afgelopen weken zijn de eerste prefab-betonnen delen (onder water) geplaatst.

Stadsboulevard
De grote reconstructie van de kruising Industrieweg/Philipsweg/Abel Tasmanplein is bijna klaar. Ook de vernieuwing van de Roldertunnel schiet al goed op. Aannemerscombinatie Van Gelder/Van Haarst werkt in deze periode aan de aansluiting op de parallelweg, ter hoogte van de Kwikfit. Inmiddels is ook de verkeerslichtinstallatie geplaatst. Verder wordt gewerkt aan de afwerking van het tunneldek.

Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omleidingen en stremmingen worden ter plekke aangegeven en gepubliceerd op onder meer slimbereikbaar.assen.nl . Ook kunt u Assen Slim Bereikbaar volgen op facebook en twitter.