Vanaf april 2016 wordt hard gewerkt aan de aanleg van de Overcingeltunnel. Deze circa 170 meter lange autotunnel wordt door BAM onder de Overcinggellaan aangelegd. De tunnel zorgt ervoor dat doorgaand verkeer vanaf april 2018 onder het stationsgebied door geleid wordt. Daarmee wordt het stationsplein een autoluw gebied, waarin voetgangers en fietsers ruimte krijgen en als vanzelf richting het centrum worden geleid.

Autotunnel
Overcingeltunnel

Fases
Om te zorgen dat het centrum bereikbaar blijft, bouwt BAM de Overcingeltunnel in fases. In april 2016 is gestart met het noordelijke deel van de tunnel (vanaf het dek over de Roldertunnel tot en met het kantoor van Alescon). Wanneer dit deel klaar is, wordt vanaf april 2017 het zuidelijke deel van de tunnel gebouwd (langs het landgoed Overcingel tot de ABN-AMRO). Tijdens deze werkzaamheden blijft de Stationsstraat open voor verkeer. Als alles volgens planning verloopt kunnen in april 2018 de eerste auto’s door de tunnel rijden.

Hoe wordt de tunnel gebouwd?

Klik voor een toelichting op deze afbeelding:

toelichting bouw autotunnel

Fietsenkelder
Omdat de wand van de autotunnel en de wand van de fietsenkelder van het nieuwe  stationsgebouw dicht bij elkaar liggen, bereidt BAM ook de bouw van de fietsenkelder onder het nieuwe station voor. Daarbij leggen zij de wanden van de fietsenkelder en  een bouwkuip aan. Ook de tijdelijke inrichting van het plein op het dak van de tunnel –  het toekomstige stationsplein – is onderdeel van het werk van de BAM.

Volg de bouw van de tunnel
Volg de bouw van de tunnel dagelijks via onze bouwcam