Vanaf april 2016 is hard gewerkt aan de aanleg van de Overcingeltunnel. Deze circa 170 meter lange autotunnel is door BAM Infra onder de Overcinggellaan aangelegd. De tunnel zorgt ervoor dat doorgaand verkeer sinds juni 2018 onder het stationsgebied door geleid wordt. Daarmee wordt het stationsplein een autoluw gebied, waarin voetgangers en fietsers ruimte krijgen en als vanzelf richting het centrum worden geleid.

Autotunnel
Overcingeltunnel

Fases
Om te zorgen dat het centrum bereikbaar bleef, bouwde BAM de Overcingeltunnel in fases. In april 2016 is gestart met het noordelijke deel van de tunnel (vanaf het dek over de Roldertunnel tot en met het kantoor van Alescon). Vanaf april 2017 werd gewerkt aan het zuidelijke deel van de tunnel (langs het landgoed Overcingel tot de ABN-AMRO). Op 9 juni 2018 was de tunnel klaar en konden de eerste auto’s door de tunnel rijden.

Hoe werd de tunnel gebouwd?

Klik voor een toelichting op deze afbeelding:

toelichting bouw autotunnel