Het project Stadsboulevard bestaat uit twee delen: het deel ten noorden van het station en het deel ten zuiden daarvan.

Stadsboulevard Noord
De Stadsboulevard Noord is inmiddels gereed. Hierbij is de Industrieweg vanaf de kruising met de Fokkerstraat tot en met de Roldertunnel helemaal gereconstrueerd en verbreed. De werkzaamheden begonnen in 2014 met de aanpak van de Fokkerkruising. Daarna volgden de rijbanen van de Industrieweg ter hoogte van het Veemarktterrein en de reconstructie van het Abel Tasmanplein, de kruising met Dr. Philipsweg en de vernieuwing van de Roldertunnel en het Rolderdek.

werkzaamheden Rolderdek
Inhijsen van de liggers op het Rolderdek (2016)

Stadsboulevard Zuid
In mei 2017 is gestart met de aanleg van de Stadboulevard Zuid. Dit is het gedeelte vanaf de Stationsstraat tot en met Europaweg Zuid (Graswjk). Het project bestaat uit de herinrichting van de Overcingellaan/Europaweg, de reconstructie van de kruising Pelikaanstraat/Port Natalweg tot een nieuw voorrangsplein, herinrichting van de Dennenweg en de bouw van de spoortunnel bij Mandemaat (‘tunnel De Maten’). Afgelopen periode zijn er diverse inloopbijeenkomsten gehouden over de Stadsboulevard Zuid. Rond de zomer 2018 is de Stadsboulevard Zuid gereed. Rond deze periode gaat ook de autotunnel bij het station open voor het verkeer.

Stadsboulevard Zuid