Het project Stadsboulevard bestaat uit twee delen: het deel ten noorden van het station en het deel ten zuiden daarvan.

Stadsboulevard Noord
Begin 2017 ronden we de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Noord af. De Industrieweg is dan vanaf de kruising met de Fokkerstraat tot en met de Roldertunnel helemaal gereconstrueerd en verbreed. De werkzaamheden begonnen in 2014 met de aanpak van de Fokkerkruising. Daarna volgden de rijbanen van de Industrieweg ter hoogte van het Veemarktterrein en de reconstructie van het Abel Tasmanplein, de kruising met Dr. Philipsweg en de vernieuwing van de Roldertunnel. De nieuwe Roldertunnel kan naar verwachting begin 2017 gedeeltelijk in gebruik worden genomen. Het doorgaand verkeer kan dan nog niet over de tunnel rijden, dit kan pas als de autotunnel ter hoogte van het station wordt geopend (in 2018).

werkzaamheden Rolderdek
Inhijsen van liggers op het Rolderdek

Stadsboulevard Zuid
In mei 2017 starten de werkzaamheden voor de Stadsboulevard Zuid (het gedeelte vanaf de Stationsstraat tot aan Europaweg Zuid). Het project bestaat uit de herinrichting van de Overcingellaan/Europaweg, de reconstructie van de kruising Pelikaanstraat/Port Natalweg, herinrichting van de Dennenweg en de bouw van de spoortunnel bij Mandemaat (‘tunnel De Maten’). Afgelopen periode zijn er diverse inloopbijeenkomsten gehouden over de Stadsboulevard Zuid.

Komende maanden worden de werkzaamheden voor Stadsboulevard Zuid aanbesteed aan een uitvoerende partij. Zodra de aannemer bekend is organiseren we opnieuw een informatiebijeenkomst. Omwonenden van het werk kunnen dan kennis maken met de aannemer en bekijken hoe de planning en aanpak er uit gaat zien.

Stadsboulevard Zuid