21MMSilo aanplant2De plannen voor het Havenkwartier in Assen gaan over omvorming van bedrijventerrein naar een nieuw woon-werkgebied. Gelegen op het grensgebied van centrum en natuur biedt het Havenkwartier kansen om een onderscheidende nieuwe woonwijk te maken. Het Havenkwartier wordt in de toekomst een plek waar van alles te beleven is, compleet met horeca en culturele voorzieningen. De ontwikkeling gaat fasegewijs en vraaggericht. Daarbij is veel ruimte voor particulier initiatief. Eind 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van de eerste fase van het Havenkwartier. Water staat centraal in en rond de Havenkade. De in 2017 geopende Blauwe As met de nieuwe passantenhaven zorgt voor een impuls van het gebied.