Locatie:      Havenkade
Realisatie: Van Hattum en Blankevoort i.s.m. Volker Wessels Funderingen
Ontwerp:    Zwarts en Jansma Architecten en ORKA Landschapsarchitecten.
Gereed:      Voorjaar 2017

De aanleg van Sluis 2 vormde het sluitstuk van de aanleg van de Blauwe As. De sluis markeert letterlijk en figuurlijk de entree van Assen voor pleziervaart. Gekozen is voor een transparante vormgeving in duurzame materialen en met weinig hekwerken. Ook heeft de sluis een oversteek voor wandelaars en in- en uitstapplekken voor kanovaarders.
De nieuwe sluis zorgt voor een fors verschil in waterhoogte van 2.50 meter. Het hoge water aan de stadkant krijgt daarmee een beeldbepalende rol in de omgeving, terwijl het lage water onderdeel is van de groene omgeving. Bijzonder in het ontwerp is dat het water langs de sluis doorloopt. Zo ontstaat een sluis in het water die volledig opgaat in zijn omgeving. Het grote waterverschil  maakt een wandeling over de sluis tot een heel bijzondere ervaring.

Sluis 2 (gereed 2017)