Blauwe As geopend

In juli 2017 was het dan eindelijk zo ver: de nieuwe BlauweAs-vaarroute door hartje Assen ging open voor de recreatievaart. De Vaart was al sinds 2009 weer bevaarbaar en nu is daar het Kanaal bijgekomen. Door deze verbinding Vaart-Kanaal vormt Assen nu een aantrekkelijke tussenstop op de vaarroute Groningen-Meppel.
Beide zijden van het Kanaal zijn opgeknapt, van erfgrens tot erfgrens. De noordzijde van het Kanaal heeft een rustige groene sfeer; de zuidzijde is stedelijk en levendig gehouden. De cultuurhistorische waarden zijn terug gebracht. Het Kanaal kreeg weer zijn oorspronkelijke breedte en diepte terug. En ook het jaagpad tussen de Sluisstraat en de Nobellaan is in ere hersteld. Aan de Blauwe As werden vanaf 2012 zes nieuwe bruggen en twee sluizen gebouwd. Ook is er een nieuwe passantenhaven aangelegd aan de Havenkade. Op 15 september 2017 werd de Blauwe As feestelijk geopend door Zijn Majesteit Koning Willem Alexander.

 


Vaarrondje Assen
Met het doortrekken van het Kanaal, vanaf de Havenkade naar de Vaart, is de vaarrecreatie van Assen flink uitgebreid. Hiermee wordt het centrum van Assen een aantrekkelijke bestemming in de vaarroute Meppel – Assen – Groningen. Ook is het nu mogelijk om een rondje Assen te varen, iets wat aantrekkelijke mogelijkheden geeft voor bijvoorbeeld de rondvaartboot, kano’s, sloepjes of plezierboten.

Aantrekkelijk woongebied
Water brengt leven in de stad. De komst van de Blauwe As betekent ook belangrijke impuls voor de Asser binnendstad. Niet alleen voor de vaarrecreatie, maar ook voor de aantrekkingskracht als woongebied. Inmiddels zijn er diverse initiatieven voor de bouw van aantrekkelijke woningen langs het Kanaal.

Tekening: IJsbrand Oost, Assen