Volle kracht vooruit!

Na de Vaart maakt Assen het Kanaal – tussen Vaart en Havenkanaal – weer bevaarbaar. Beide kanten van het Kanaal worden opnieuw ingericht, van erfgrens tot erfgrens. De noordzijde van het Kanaal krijgt een rustige groene sfeer; de zuidzijde wordt grotendeels stedelijk en levendig. Het gebied krijgt zijn cultuurhistorische waarde terug. Niet alleen krijgt het Kanaal zijn oorspronkelijke breedte en diepte terug, ook het jaagpad tussen de Sluisstraat en de Nobellaan wordt in ere hersteld.
De visie op de Blauwe As heeft in 2011 als motto meegekregen “varen, verbinden en verblijven”. In 2012 ging de bruggen- en sluizenbouw van start. In 2017 gaat de nieuwe vaarroute open voor de recreatievaart.

bruggen blauwe asVaarrondje Assen
21mmwaterweg5-kleinMet het doortrekken van het Kanaal, vanaf de Havenkade naar de Vaart, wordt de vaarrecreatie van Assen flink uitgebreid. Hiermee wordt het centrum van Assen een aantrekkelijke bestemming in de vaarroute Meppel – Assen – Groningen. Ook is het straks mogelijk om een rondje Assen te varen, iets wat aantrekkelijke mogelijkheden geeft voor bijvoorbeeld de rondvaartboot, kano’s, sloepjes of plezierboten.

Aantrekkelijk woongebied
De omgeving van het Kanaal wordt hiermee weer een aantrekkelijk woongebied. Een visitekaartje van de binnenstad. Niet alleen door de verbreding van het water, maar ook door de aanpak van het hele gebied. Zo ontstaat een goede verbinding tussen centrum en andere stadsdelen. Het gebied, nu nog verstopt in de stad, wordt zichtbaar en herkenbaar. Uiteindelijk moet het Kanaal een schakel vormen tussen het centrum en de noordkant van de stad. Wandel- en fietspaden langs het Kanaal versterken de kwaliteit. Straks kun je langs het water fietsend of lopend van het Havenkwartier naar de kroegjes en restaurantjes rond de Vaart. Of een ommetje maken. Vanaf steigers aan de noordzijde zijn vaarrecreanten snel in het centrum. Het parkje nabij de Alteveerstraat krijgt een natuurvriendelijke oever en meer bomen. Dit park wordt met een bomenlaantje verbonden met het Park van Huges. Vanaf dit park trekken we de bomenrij door aan de noordkant van het Kanaal.

Bruggen- en sluizenbouw
Om het Kanaal weer bevaarbaar te maken komen er vanaf de nieuwe passantenhaven in het Havengebied tot aan de Vaart twee sluizen en zes beweegbare bruggen. De bruggen- en sluizenbouw komt nu in de eindfase. In 2017 is Assen klaar om de eerste recreatieboten te verwelkomen.