Opening Blauwe As vertraagd door vondst fosfor

geplaatst in: Blauwe As | 0

De vondst van fosfor in slib dat uit het Kanaal is gebaggerd, vertraagt de ingebruikname van de Blauwe As. Er moet eerst nader onderzoek komen of er op deze locatie nog meer fosforresten op de bodem van het Kanaal liggen voordat de nieuwe vaarverbinding vrijgegeven kan worden voor de vaarrecreanten. Het was de bedoeling dat de eerste bootjes vanaf 1 juli door het Kanaal zouden varen.

Plan van aanpak

De aangetroffen fosforresten zijn de afgelopen dagen nader onderzocht door deskundigen. Zij vermoeden dat het gaat om resten van fosforgranaten die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. De vondst en de bevindingen zijn voor de gemeente aanleiding voor een aantal vervolgstappen. Eerst moet er door de aannemer, die de baggerwerkzaamheden gaat uitvoeren een plan van aanpak worden geschreven, waarin precies wordt aangegeven hoe de verdere zoektocht naar mogelijk meer fosforresten verloopt en welke voorzorgsmaatregelen op het gebied van veiligheid worden getroffen.

Speciaal baggerschip

Als het plan van aanpak is goedgekeurd, wordt een speciaal beveiligd baggerschip (onder andere met extra bepantsering) ingezet die onder geconditioneerde omstandigheden de bodem verder af zal graven. Het opgegraven slib wordt aan boord van het schip gezeefd en onderzocht op resten van fosfor. Wij hopenĀ  op korte termijn het plan van aanpak van de aannemer te ontvangen. Het is nog niet duidelijk wanneer het speciale baggerschip kan aanmeren in het Kanaal.

Uiteraard betreuren we het dat deĀ ingebruikname van de Blauwe As uitgesteld is, maar veiligheid gaat voor ons boven alles.