Nieuw voorrangsplein Overcingellaan/Pelikaanstraat in gebruik

geplaatst in: Stadsboulevard | 0

Voor de Kerst is er hard aan gewerkt om het werk af te ronden. Vrijdag 22 december ging het nieuwe voorrangsplein bij de kruising Overcingellaan – Pelikaanstraat – Port Natalweg open voor het verkeer. In Assen is dit de eerste kruising van dit type. Een voorrangsplein is een veilige kruising, met een plein in het midden, waar het verkeer omheen moet rijden. De rijrichtingen worden daardoor uit elkaar gehaald. De snelheid van het kruisende verkeer is laag. En weggebruikers hoeven steeds naar verkeer op één richting te letten. 

Het voorrangsplein is géén rotonde of ovonde. Het verkeer op de Overcingellaan en Europaweg-Zuid heeft voorrang. Kijk bij het oprijden van het plein dus goed of er kruisend verkeer aan komt rijden.

De kruising is onderdeel van Stadsboulevard Zuid. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Er wordt nog gewerkt in de bermen. En komend voorjaar worden de definitieve markeringen en de uiteindelijke asfaltlaag nog aangebracht. Half januari begint aannemer Sallandse aan de laatste fase: de Overcingellaan vanaf de voorrangskruising tot aan de autotunnel. Deze fase duurt enkele maanden.