Aanleg nieuwe kruising Overcingellaan/Pelikaanstraat van start

geplaatst in: Stadsboulevard | 0

Maandag 25 september begint aannemer Sallandse BV met de reconstructie van de kruising Overcingellaan/Pelikaanstraat/Port Natalweg. Het werk is onderdeel van de aanleg van de Stadsboulevard Zuid. De kruising wordt ingericht als een voorrangsplein. Auto’s vanaf de zijwegen krijgen daarbij opstelruimte in de middenberm. Ook de fiets- en voetgangersoversteken worden veiliger. Het werk aan de kruising duurt tot eind 2017.

Werkruimte
De aanleg van het nieuwe voorrangsplein is een ingrijpend werk, waarvoor veel werkruimte nodig is. Er wordt daarom een bypass voor auto’s aangelegd om het werk heen. Auto’s rijden via de parallelweg en via de tijdelijke bypass.  De bypass komt op het grasveld te liggen. Na afloop van het werk wordt het grasveld weer hersteld.

Let op: verkeershinder tijdens de aanleg
De werkzaamheden brengen hinder met zich mee voor het verkeer naar de Pelikaanstraat:
– Auto’s vanuit Assen Oud Zuid kunnen niet rechtdoor rijden naar de Pelikaanstraat. Geadviseerd wordt om via de Beilerstraat en Europaweg Zuid te rijden
– Auto’s uit noordelijke richting op de Overcingellaan kunnen tijdelijk niet linksaf naar de Pelikaanstraat
– Fietsen blijft wel in alle richtingen mogelijk, om het werk heen.

Als de weersomstandigheden meewerken is de kruising eind 2017 gereed. Dan kan het verkeer weer oversteken naar de Pelikaanstraat.

Impressies van het nieuwe voorrangsplein. Auto’s krijgen meer opstelruimte en ook de oversteken voor fietsers en voetgangers worden veiliger.