Eerste contouren Overcingeltunnel zichtbaar

geplaatst in: Stationsgebied | 0

Voor de start van de bouwvak is er nog hard gewerkt aan de Overcingeltunnel. De westelijke wanden van de autotunnel voor het Alescongebouw zijn gegraven.

Wanden tunnel voor Alescon

Ook is in het in het noordelijke puntje van de autotunnel beton gestort.

Betonstrot bij noordelijk punt autotunnel

Verder zijn de contouren van de toekomstige fietsenkelder steeds duidelijker zichtbaar.Op de foto staan we op de zuidrand van de fietsenkelder en kijken we naar het noorden. Over twee jaar staat op deze plek het nieuwe station.

Wanden fietsenstalling nieuw station

Voordat de diepwanden gegraven worden, haalt BAM de bestaande kabels en leidingen uit het tracé. Soms kom je daarbij meer tegen dan op de tekening staat:

Opgegraven leidingen