De FlorijnAs in Assen is een groot ontwikkelingsprogramma. Doel van het programma is allereerst om de bereikbaarheid in Assen te verbeteren. Een goed bereikbare stad is belangrijk om economisch gezond te blijven. Assen groeit nog steeds, en blijft dat de komende jaren ook doen. Daarnaast vervult Assen als provinciehoofdstad met haar voorzieningen een belangrijke rol in de regio.

Bekijk ons FlorijnAs-filmpje voor een korte introductie

Assen klaar voor de toekomst

Om de groei in Assen én de groeiende rol in de regio in goede banen te leiden, pakken we allereerst de doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid aan. In de FlorijnAs werken we daarnaast ook aan nieuwe woningen, natuurontwikkeling en het opknappen van verouderde plekken in de stad. Acht projecten, met name aan de oostkant van de stad, zorgen er samen voor dat Assen klaar is voor de toekomst.

Grote veranderingen

De FlorijnAs-projecten zorgen onder meer voor een nieuwe stationsomgeving, een nieuwe vaarverbinding en een betere doorstroming van het verkeer op de Stadsboulevard. Daarnaast zorgt de FlorijnAs voor ontwikkeling op het gebied van natuur, recreatie, wonen en werken. De grote infrastructurele projecten worden uitgevoerd in de periode tot 2020. De gebiedsontwikkelingen worden meer vraaggericht ontwikkeld en hebben een eigen planning.

Financiering

Het Rijk financiert het overgrote deel van de FlorijnAs. Dit geld (de zogenaamde RSP-gelden) is een compensatie voor het Noorden, voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn-plannen in 2007. Het geld mag alleen worden ingezet voor de bereikbaarheid van de stad en moet voor 2020 besteed zijn. De gemeente kan het geld dus niet anders besteden. De gemeente is blij met de investering van het Rijk. Het geeft aan dat ook het Rijk de FlorijnAs belangrijk vindt. Provincie Drenthe, de gemeente Assen en Regio Groningen-Assen dragen ook bij.

Partners

assenzuid2In en rond het programma FlorijnAs werken we intensief samen met verschillende partners. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Rijksoverheid
  • Provincie Drenthe
  • Buurgemeenten
  • Andere overheidsorganisaties, zoals het Waterschap Hunze en Aa’s
  • Regio Groningen-Assen

Ook werken we samen met private partners, zoals bijvoorbeeld Treanth bij de ontwikkeling van woningen in het Havenkwartier. En NS en ProRail zijn belangrijke partners in het project Stationsgebied.